Deskundige behandeling

Contact maken en onderhouden met wederpartijen vereist de nodige ervaring en deskundigheid. Hoe weet u nu waar u precies moet zijn om uw letselschade vergoed te krijgen? Dat is meestal bij de moeizame wereld van de verzekeraars. Een deskundige weet de weg in die kringen en kan op die wijze vaak meer voor elkaar krijgen dan iemand die geen deskundige is.

Deskundigheid bij letselschade

Bij letselschade toont een deskundige zijn meerwaarde doordat hij het juiste bedrag weet vast te stellen voor het letsel dat u heeft opgelopen. Er worden verschillende maatstaven gehanteerd bij het vaststellen van de geleden schade. Vaak heeft u naast de geleden schade ook recht op kosten voor omscholing. Ook voor gederfde inkomsten ten gevolge van het verlies van uw werk. Naast het psychische effect heeft dat ook direct effect op de materiële kant van het verhaal. Ook deze inkomsten komen voor schadevergoeding in aanmerking. Onze deskundige bekijkt samen met u welke inkomsten u mist en of er recht is op scholing.

Deskundige contact

Wij bieden onze diensten aan op basis van een eerlijke behandeling. Dat houdt in dat wij uw zaak  niet direct op basis van no cure no pay kunnen behandelen. Alleen indien de schade wordt erkend door de verzekeraar dan kunnen wij u de toezegging doen dat het u niets zal kosten. Dat doen wij tevens met de reden dat wij vinden dat de claim van dermate aard dient te zijn dat u ook echt recht heeft op schadevergoeding door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een arbeidsongeval. Daar moet dan natuurlijk ook sprake zijn van bewijsbare schade. U heeft bijvoorbeeld een arts bezocht of u of uw werkgever heeft melding gemaakt van het arbeidsongeval bij het UWV

U kunt voor vragen of het insturen van uw zaak contact opnemen met onze deskundige in letselschade.