Fietsers of voetganger aangereden

Als fietser of voetganger aangereden door auto

Vorig jaar vonder er 80.000 verkeersongevallen plaats, waarbij er 19.000 gewonden te betreuren waren. Twee derde van deze slachtoffers bestonden uit (brom)fietsers en voetgangers. Daarbij is altijd wel sprake van letsel. Dit komt omdat een fietser of voetganger geen bescherming heeft zoals een helm of airbags. Fietsers en voetgangers zijn extreem kwetsbaar in het verkeer. Speciaal om die reden wordt er extra bescherming geboden aan de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer door de wet bij het verhalen van schade.

Hoe is de bescherming wettelijk geregeld?

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet is deze bescherming opgenomen. In dit artikel wordt bepaald dat de eigenaar van het motorrijtuig aansprakelijk is, tenzij als hij kan bewijzen (aantonen) dat er sprake is van overmacht; er moet hem geen schuld treffen. In dit bewijs slaagt de eigenaar van het motorrijtuig vrijwel nooit.

Blog gaat verder na de afbeelding

Wanneer is er sprake van overmacht?

De eigenaar van het motorrijtuig is niet aansprakelijk voor de ontstane schade als hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. De andere weggebruiker moet dan een fout gemaakt hebben die zo onwaarschijnlijk was dat de bestuurder van het motorrijtuig hier niet op had kunnen rekenen. Een voorbeeld hiervan: een voetganger glijdt uit en beland voor een rijdende auto.

In de praktijk komt geen geslaagd beroep op overmacht weinig voor, mede omdat overmacht moeilijk valt te bewijzen. Daardoor zal de eigenaar van het motorrijtuig in vrijwel de meeste gevallen aansprakelijk zijn voor de schade van het ongeval.

Overmacht 185 WVW

Uit lid 1 van artikel 185 WVW blijkt dat de gemotoriseerde de schade niet hoeft te vergoeden als er sprake is van overmacht. Het is aan de gemotoriseerde om feiten en omstandigheden aan te dragen en zo nodig bewijzen waaruit de overmacht kan worden afgeleid. De Hoge Raad heeft het begrip overmacht als volgt uitgelegd:

  • De bestuurder heeft foutloos gereden of de fout is niet relevant voor het ongeval;
  • De fouten van de andere weggebruiker waren zo onwaarschijnlijk dat de bestuurder hiermee geen rekening hoefde te houden.

In de jurisprudentie worden zware eisen gesteld aan een beroep op overmacht, aangezien de gemotoriseerde geen enkel verwijt moet kunnen worden gemaakt. In de praktijk wordt overmacht dan ook niet snel aangenomen.

Wat is gedeelde schuld?

Het komt geregeld voor dat de fietser of voetganger zelf (ook) een verkeersfout maakt. In dat geval moet de eigenaar van het motorrijtuig deze fout bewijzen. Als hij daarin slaagt, zal de schade deels worden vergoed, maar altijd voor minimaal vijftig procent.  Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Als de fietser of voetganger jonger is dan 14 jaar, wordt de schade volledig vergoed. Dit geldt niet indien de schade opzettelijk of met een aan opzet grenzende roekeloosheid is veroorzaakt door de ongemotoriseerde. Ook al maakt de bestuurder van het voertuig geen fout, alsnog zal hij (zijn verzekeraar) altijd de helft van de schade vergoeden, tenzij er sprake is van opzet door de fietser of voetganger.

Wie betaalt de schade?

De eigenaar, en niet de bestuurder, van het motorrijtuig is aansprakelijk. Deze eigenaar is verplicht WA verzekerd. Je kunt de schade om die reden bij de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van het voertuig kan verhalen. De verzekeraar wordt aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en is verplicht om de schade te vergoeden. Hoe stel je de verzekeraar precies aansprakelijk? Hierover schreven we een andere blog.

Expert Letselschade helpt je graag

Ben je als fietser of voetganger aangereden door een auto, scooter of motor? Meld je zaak dan zo snel mogelijk. Er komen veel  zaken op je af die geregeld moeten worden en je schade moet bijna altijd  worden vergoed. Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *