Bepalen omvang schadevergoeding

Hoogte schadevergoeding letselschade bepalen.

Na het ongeval startte het schaderegelingsproces waarin al snel duidelijk werd dat de benadeelde aanzienlijke schade heeft opgelopen door het ongeval. De aansprakelijkheid is door de verzekeraar van de werkgever van de benadeelde erkend en de benadeelde heeft dus recht op schadevergoeding. Bij het bepalen van de omvang van de schade geldt als uitgangspunt dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen de situatie waarin de benadeelde had verkeerd zonder ongeval, en de nieuwe situatie na het ontstaan van het ongeluk. Naast de daadwerkelijk geleden schade wordt er ook gekeken naar de situatie die is ontstaan door het ongeval, waarbij met name gelet wordt op het herstelvan de benadeelde. Deze manier van schade vergoeden wordt aangeduid met toekomstgerichte dienstverlening.

Passende Letselschadevergoeding

Wat onder toekomstgerichte dienstverlening wordt verstaan is een vorm van dienstverlening die zich richt op het herstel van benadeelden, waarbij de focus ligt op het verkrijgen van een passende vergoeding. De schade wordt bepaald door de situatie die door het ongeluk is ontstaan, te vergelijken met de situatie zoals die voor benadeelde was voor het ongeluk. Door middel van een hypothetische ‘wat als het ongeluk zich niet had voorgedaan’ situatie te vergelijken met de toestand na het ongeluk, kwam men voorheen tot de omvang van de te betalen schadevergoeding. Bij toekomstgerichte dienstverlening wordt er niet alleen gekeken naar herstel binnen de oude toestand, maar ook vooral naar de toekomst en het functioneren binnen de nieuwe, door het ongeluk ontstane, situatie. In de literatuur wordt er vaak gesproken van ‘herstelgerichte dienstverlening

Financiële compensatie

Bij toekomstgerichte dienstverlening wordt dus niet enkel ingezet op financiële compensatie, maar primair op het herstel van benadeelde in brede zin: fysiek, praktisch, psychologisch, emotioneel en sociaal. Het gaat om zelfontplooiing in de nieuwe, door het ongeval gecreëerde toestand, waarbij de verzekeraar het nieuwe leven van benadeelde zoveel mogelijk faciliteert en financiert. Het gaat kortom niet enkel om het vergoeden van schade, maar ook om het vergoeden van hulp om in de toekomst een nieuwe toestand te kunnen creëren.

Het idee van de nieuwe benadering is dat alle partijen er beter van worden, zowel de benadeelden maar ook de betalende verzekeraars.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *