Nieuws en actualiteiten

Nieuws en actualiteiten over letselschade die verband houden met ontwikkelingen in de techniek en op maatschappelijk vlak. U vindt op onze nieuwspagina belangrijke wijzigingen in wetgeving en rechterlijke uitspraken die veranderingen met zich meebrengen. Letselschade staat nooit stil...

10. mrt

Letselschade door Corona

Opgelopen Letselschade door Corona claimen? Hoe zit het als je letselschade door Corona hebt opgelopen? Waar zou je moeten zijn om een claim neer te leggen? China? Beetje ver en ingewikkeld. En waarschijnlijk geen kans van slagen. Bij de Nederlandse Staat dan? Ook niet echt een grote kans. De Nederlandse Staat moet dan toch echt …
27. jul

Aansprakelijkheid Gemeente

Gemeente aansprakelijk voor ongeval op snelweg? De gemeente dient als wegbeheerder zorg te dragen dat een snelweg veilig is ingericht en geen gebreken vertoont. Dat geldt ook voor alle zaken die daarmee samenvallen. Niet alleen het wegdek van de snelweg dient van zodanige kwaliteit te zijn dat er geen schade aan voertuigen (zoals blikschade) en …
10. feb

Aansprakelijkheidstelling verzekeraar

Wanneer betaalt een verzekeraar Letselschade? Verzekeraars hebben de reputatie om termijnen langdurig op te rekken. Er zijn (in de rechtspraak) veel gevallen bekend dat voorschotten te lang op zich laten wachten. Voorschotten op het uiteindelijke bedrag aan letselschade kunnen pas worden uitbetaald op het moment dat de letselschade door de verzekeraar is erkend. Sommige experts …
23. aug

Medische missers: Wist u dat?

U zelf onderzoek moet laten uitvoeren? En daarvan de kosten zelf moet voorschieten? In het recht moet er altijd sprake zijn van een verband tussen de oorzaak en de schade, en dat verband moet bewezen worden. Het kan zijn dat het bewijzen van dat verband wordt omgedraaid als er voldoende aannemelijk is gemaakt dat de …
22. jul

Stappenplan bij letselschade

Wat moet ik doen na een ongeluk? Een stappenplan voor het regelen van de praktische zaken na een ongeluk met letselschade is onmisbaar. Vaak loopt na een ongeval alles door elkaar heen en wordt het onoverzichtelijk. Een goed stappenplan zorgt voor structuur. U moet daarbij denken aan hoe u de opgelopen letselschade kunt bewijzen, hoe …
9. feb

Bepalen omvang schadevergoeding

Hoogte schadevergoeding letselschade bepalen. Na het ongeval startte het schaderegelingsproces waarin al snel duidelijk werd dat de benadeelde aanzienlijke schade heeft opgelopen door het ongeval. De aansprakelijkheid is door de verzekeraar van de werkgever van de benadeelde erkend en de benadeelde heeft dus recht op schadevergoeding. Bij het bepalen van de omvang van de schade …