Letselschade door Corona

Opgelopen Letselschade door Corona claimen?

Hoe zit het als je letselschade door Corona hebt opgelopen? Waar zou je moeten zijn om een claim neer te leggen? China? Beetje ver en ingewikkeld. En waarschijnlijk geen kans van slagen. Bij de Nederlandse Staat dan? Ook niet echt een grote kans. De Nederlandse Staat moet dan toch echt fouten hebben gemaakt die verwijtbaar zijn. Heel lastig om dat aan te tonen, daarbij moet de opgelopen letselschade verband houden met de fouten die de Nederlandse Staat heeft gemaakt in de bestrijding van het Coronavirus.

Andere mogelijkheden?

Een werkgever dan? Is de letselschade veroorzaakt door verspreiding van het Coronavirus op het werk? Dan lijkt het reële mogelijkheid om de werkgever aansprakelijk te stellen voor opgelopen letselschade door Corona. Natuurlijk kan dat niet zomaar. De werkgever moet echt nalatig zijn geweest om de gezondheid van zijn werknemers te beschermen. Die plicht gaat heel ver. Het gaat daarbij niet alleen om medewerkers van een supermarkt of de Action te voorzien van de benodigde bescherming tegen Corona zoals een spatscherm, handschoenen, goedgekeurde mondkapjes en afscherming van collega's. Het gaat ook om medewerkers op kantoor die verplicht worden om naar het werk toe te komen terwijl ze de werkzaamheden net zo goed van huis uit konden uitvoeren. Vooral de laatste categorie is een zeer interessante categorie, omdat er circa 26% van alle medewerkers in Nederland door hun werkgever worden verplicht om de werkzaamheden op kantoor uit te voeren.

Het moet wel enigszins aannemelijk zijn dat de Corona niet ergens anders is opgelopen. Zeker omdat het een zeer besmettelijk virus betreft. Die aannemelijkheid kan blijken uit het feit dat er tegelijkertijd meerdere werknemers in hetzelfde bedrijf besmet zijn geraakt door het Coronavirus. Zeker indien die medewerkers onderling met elkaar in aanraking zijn gekomen. Een bij mij bekend voorbeeld is een bedrijf waar tegelijkertijd dertien medewerkers besmet waren geraakt, waarvan er één op de IC was beland. In dat geval was het zeer aannemelijk dat de Corona-besmetting in dat bedrijf was opgelopen.

Is er wel sprake van letselschade?

Dat de besmetting was opgelopen in het bedrijf is een eerste stap. Er moet ook sprake zijn van letselschade. Letselschade is zeer breed, het hoeft niet te gaan om blijvende letselschade. Alhoewel er steeds meer bekend wordt over de langdurige schade aan de gezondheid door Corona, waardoor zelfs langdurige revalidatie noodzakelijk is, is zelfs kortdurend ongemak ook letselschade. Een eerste categorie van letselschade is bijvoorbeeld een verbranding door kokend water in een keuken van een restaurant, die na twee weken geheel wegtrekt. De pijn die daarbij wordt geleden komt voor een claim in aanmerking. Zo ook letselschade veroorzaakt door Corona waardoor u twee tot drie weken aan bed bent gekluisterd en zeer veel leed en pijn heeft.

Het zal niet eenvoudig zijn om vast te stellen of uw letselschade is veroorzaakt door nalatigheid van de werkgever. In de meeste gevallen zal dat kunnen leiden tot bewijsnood. Door aannemelijk te maken dat de letselschade wel in het bedrijf is opgelopen, kan de rechter bepalen dat de werkgever moet bewijzen dat de letselschade niet in het bedrijf kan zijn opgelopen. In die zin is er in juridische termen sprake van omkering van de bewijslast. 

Auteur:
mr. Alex van der Spoel

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *