Medische missers: Wist u dat?

U zelf onderzoek moet laten uitvoeren?

En daarvan de kosten zelf moet voorschieten?

In het recht moet er altijd sprake zijn van een verband tussen de oorzaak en de schade, en dat verband moet bewezen worden. Het kan zijn dat het bewijzen van dat verband wordt omgedraaid als er voldoende aannemelijk is gemaakt dat de schade is opgetreden als gevolg van een handeling (of juist geen handeling terwijl dat wel moest).

Bij letselschade is in de meeste gevallen een veroorzaker aan te wijzen. Althans in de meeste gevallen een zeer waarschijnlijke veroorzaker. In die gevallen wordt de schade erkend door de verzekeraar en kunnen de juridische kosten worden geclaimd bij de verzekeraar zodat u deze kosten niet zelf hoeft voor te schieten. Dat betreft niet alleen de juridische kosten in die gevallen maar ook de kosten die nodig zijn om onderzoek uit te laten voeren door een expert.

Kosten onderzoek medische fouten

Bij medische fouten ligt dat anders. Als u stelt dat een art een medische fout heeft gemaakt door een medische behandeling verkeerd uit te voeren of doordat een diagnose verkeert of helemaal niet is gesteld, dan moet u dat bewijzen. Het bewijzen van een medische fout kan lastig zijn, u moet daarvoor een expert inschakelen die onderzoek doet naar het medische handelen van de arts. De kosten daarvoor zult u zelf moeten voorschieten. Indien het u niet lukt om aan te tonen dat er sprake is van een medische fout dan kunt u de kosten daarvan niet claimen en bent u dat geld kwijt. U zult begrijpen dat de kosten voor een dergelijk onderzoek kunnen oplopen. Wees dus altijd overtuigd dat er sprake is van een medische fout die u kunt bewijzen. Vermoedens dat er een medisch fout kan zijn gemaakt en op basis daarvan een onderzoek laten uitvoeren is niet aan te raden.

U dient erop bedacht te zijn dat er in de medische wereld geen sprake is van exacte wetenschap en dat een arts bovendien een inspanningsverplichting heeft. Dit is anders dan een resultaatverplichting.

 

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *