Aansprakelijkheid Gemeente

Gemeente aansprakelijk voor ongeval op snelweg?

De gemeente dient als wegbeheerder zorg te dragen dat een snelweg veilig is ingericht en geen gebreken vertoont. Dat geldt ook voor alle zaken die daarmee samenvallen. Niet alleen het wegdek van de snelweg dient van zodanige kwaliteit te zijn dat er geen schade aan voertuigen (zoals blikschade) en personen (letselschade) wordt veroorzaakt, ook de attributen die de gemeente plaatst bij de snelweg dienen vrij van gebreken te zijn zodat er geen ongevallen kunnen plaatsvinden. Het kan daarbij gaan om verkeerslichten, verkeersborden, wegmarkeringen of doseerlichten. De snelweg en de weginrichting dient volgens de wetgeving te voldoen aan de eisen die men in daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen.

Zorgplicht gemeente snelweg

De gemeente heeft als wegbeheerder een zorgplicht om het geheel op de snelweg in goede banen te leiden ter voorkoming van ongevallen. De verkeersborden en verkeerslichten dienen juist te functioneren en te corresponderen met de overige attributen. In het geval dat de gemeente doseerlichten plaatst, dat zijn verkeerslichten om files op snelwegen te voorkomen, dan dient er voldoende duidelijk te zijn wanneer er een auto mag passeren. Er kan een verkeersbord met een tekst worden geplaatst naast het doseerlicht waarop staat hoeveel auto's de snelweg mogen oprijden. Verkeersborden, verkeerslichten of verkeersattributen kunnen ook juist leiden tot een ongeval op de snelweg.

Ongeval op snelweg

Het kan zijn dat er ongevallen plaatsvinden op snelwegen door het gebruik van verkeerde verkeersborden of door het plaatsen van attributen. Als er verkeerde instructies worden vermeld op de verkeersborden die leiden tot een ongeval op de snelweg dan kan het zijn dat de wegbeheerder in die gevallen aansprakelijk is voor letselschade. Voordat een wegbeheerder aansprakelijk is voor letselschade door een ongeval op de snelweg dan moet er wel sprake zijn van onduidelijkheid door de bebording of een verkeerde inrichting van de wegattributen. Als er onduidelijkheid wordt gecreëerd door de bebording omdat deze niet overeenstemmen met de verkeerslichten of attributen op de snelweg (waardoor er een ongeval plaatsvindt), dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor letselschade dat u oploopt door een ongeval op de snelweg.

Aansprakelijkheid ongeval snelweg

Het moet dus zeer duidelijk zijn wat er van de automobilist wordt verwacht. Deze duidelijkheid moet volgen uit de verkeersborden, al dan niet door opschriften. Zo was er sprake van onduidelijkheid van een geplaatst verkeersbord met de tekst "bij groen één auto". In die zaak was het verkeersbord gecombineerd met een attribuut, een zogenaamde roadblocker. Het was in die zaak niet duidelijk wat er werd verwacht van de automobilist waardoor er een ongeval plaatsvond. Door het afslaan van de motor van de auto was de automobilist te laat met optrekken, inmiddels was het verkeerslicht op rood gesprongen maar was nog nog geen auto gepasseerd. Op het moment dat hij passeerde kwam de roadblocker omhoog waardoor er een ongeval plaatsvond. In dit geval was er onduidelijkheid of de automobilist nog mocht passeren of niet. De onduidelijkheid van het ongeval kwam voor rekening van de gemeente als wegbeheerder, die in dit geval aansprakelijk werd gehouden voor het ongeval.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *