Verkeerde Medische Diagnose

Onjuiste medische diagnose

Patiënt J zou lijden aan vermoeidheid en pijn in ledematen. Na meerdere artsen te hebben gezien zijn daaruit twee medische diagnoses gesteld die gezamenlijk de klachten van de patiënt zou verklaren. Echter blijkt de diagnose van de artsen verkeerd te zijn. Wat voor consequenties kan een verkeerde medische diagnose hebben?

Het lijden van een patiënt wordt niet verminderd door een verkeerde diagnose. Dat is het voornaamste gevolg van een onjuiste diagnose. De patiënt blijft jarenlang doorlopen met zijn klachten, niet wetende dat zijn klachten het gevolg zijn van iets geheel anders, een andere ziekte of aandoening waarvoor een oplossing bestaat (in de vorm van medicatie). Bij patiënt J heeft dat geresulteerd in 24 jaar verlies van genot van zijn levensjaren doordat er een verkeerd diagnose werd gesteld. Dat is een zeer lange tijd om te leven met ernstige vermoeidheid en pijn.

Gevolgen

De gevolgen voor patiënt J waren dramatisch. Niet alleen kon J. op een gegeven moment zijn werk niet meer uitvoeren, door de zware vermoeidheid die hij dagelijkse ondervond liep hij een depressie op. Dat had uiteraard weer gevolgen voor zijn relatie en gezin. Niet alleen was J. zeer beperkt geworden door zijn vermoeidheid, door de pijn kon J. geen grote afstanden lopen. Uitstapjes met het gezin werden steeds zeldzamer. Zowel op het gebied van het werk als privé heeft de verkeerde diagnose onherstelbare schade opgeleverd. Hoe kan een dergelijke schade worden berekend? Het uitgangspunt dient te zijn dat patiënt J volledig schadeloos moet worden gesteld.

Voor dergelijk lijden is geen standaardschema beschikbaar. Elke schade die J. heeft geleden moet afzonderlijk worden bepaald. Er moet aan elke activiteit een gemiddelde waarde worden verbonden, en worden bepaald in welke mate J. de activiteit niet heeft kunnen uitvoeren. Er moet berekend worden hoeveel jaren J. zijn werk niet heeft kunnen uitvoeren en het verlies aan inkomsten daarvan. Het misgelopen genot van J. moet meegenomen worden in de berekening van de hoogte van de schadevergoeding.

De hoogte van de schadevergoeding na een verkeerde medische diagnose moet in context worden gezien met een juiste diagnose die het medische lijden op kan lossen. In voorkomende gevallen dat er een verkeerde medische diagnose wordt gesteld, terwijl de juiste medische diagnose het leed niet op kan lossen, omdat er bijvoorbeeld geen medicijnen of andere lijdensverlichtende oplossingen zijn, dan heeft dat uiteraard consequenties voor de hoogte van de schadevergoeding.

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *