Stappenplan bij letselschade

Wat moet ik doen na een ongeluk?

Een stappenplan voor het regelen van de praktische zaken na een ongeluk met letselschade is onmisbaar. Vaak loopt na een ongeval alles door elkaar heen en wordt het onoverzichtelijk. Een goed stappenplan zorgt voor structuur. U moet daarbij denken aan hoe u de opgelopen letselschade kunt bewijzen, hoe u de tegenpartij aansprakelijk stelt en hoe hoog de letselschadevergoeding kan zijn.

De vier belangrijkste stappen zijn:
1. Verzamelen van bewijsmateriaal.
2. Bezoeken van een arts.
3. Zoeken naar rechtshulp.
4. Tegenpartij aansprakelijk stellen.

1. Letselschade bewijzen

Als u letselschade vordert dan dient u te bewijzen dat u schade heeft geleden door het ongeval. Het bewijzen van schade begint al op de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Maak direct foto's en filmpjes van de plaats en de voertuigen die bij het ongeval betrokken waren. Noteer de namen en telefoonnummers van getuigen en vraag aan de getuigen om een verklaring op te stellen. Schrijf zelf ook alvast uw bevindingen zo gedetailleerd mogelijk op. Laat bij een aanrijding ook altijd direct een politierapport opmaken, vul een schadeformulier in en laat dat ondertekenen door de tegenpartij.

2. Bezoeken van een arts

Ook bij minder ernstige ongelukken die pas na een bepaalde tijd leidt tot lichamelijke problemen is het van belang dat u elk schadegeval laat vastleggen. Waar moet u dan aan denken bij minder ernstige ongelukken? Dat zijn in ieder geval de ongelukken waar geen zichtbaar lichamelijk letsel optreedt. U zult in die gevallen ook niet naar het ziekenhuis worden gebracht. Juist omdat u niet naar het ziekenhuis wordt gebracht om te worden behandeld, denkt u dat er niet zoveel aan de hand is. Dit komt voornamelijk voor bij een aanrijding tussen twee auto's en er geen direct letsel zichtbaar is. In die gevallen blijven de uiterlijke kenmerken beperkt tot blikschade.

Het ongeval moet u daarom goed documenteren zodat u kunt aantonen dat de letselschade is veroorzaakt door het ongeval. Ook al heeft u geen zware klachten, u moet toch ten minste naar de huisarts zodat eventueel letsel naderhand is te herleiden tot het ongeval. Indien u letselschade lijdt dan dient u te bewijzen dat er sprake is van schade die u heeft geleden door het ongeval. Het bewijzen van schade is een zware eis. U moet voorkomen dat u in bewijsnood raakt en de schade niet kunt bewijzen. Daarnaast is goede documentatie van essentieel belang om de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade te bepalen.

Na uw bezoek aan de huisarts dient u erop bedacht te zijn dat lichte klachten langzaam erger kunnen worden. Dat kan zich verspreidt over meerdere maanden uitten. Een voorbeeld waarbij deze klachten zich voordoen zijn aanrijdingen aan de achterzijde van het voertuig met een geringe snelheid. Door een aanrijding aan de achterzijde van het voertuig wordt het lichaam in de stoel gedrukt. Een aantal dagen na het ongeval leidt dat tot spierpijn in de rug die geleidelijk aan weer wegtrekt. Er wordt daarom gedacht dat er geen ernstig (rug)letsel opgelopen is. Het letsel wordt pas merkbaar na een langere periode van soms wel enige jaren. Als u niet direct bij de huisarts en/of een specialist de klachten laat registreren kan dat leiden tot bewijsnood.

3. Letselschade advocaat of jurist inschakelen

Zodra u voldoende bewijs heeft kunt u een letselschadejurist of letselschadeadvocaat inschakelen. De letselschadeadvocaat of jurist heeft de medische stukken nodig, dat zijn de stukken van de huisarts of de specialist die u heeft geraadpleegd direct na het ongeval. De letselschadeadvocaat of jurist zal verder samen met u het dossier opbouwen, daarbij wordt onderzocht of u nog wel werkzaamheden kunt verrichten na het ongeval, of dat u hulp nodig heeft in het huishouden.

4. Tegenpartij aansprakelijk stellen

De veroorzaker van de schade moet aansprakelijk worden gesteld. Doorgaans doet u dat door een aansprakelijkheidsstelling te sturen naar de verzekeraar van de tegenpartij. Bij een aanrijding heeft de veroorzaker altijd een verplichte WAM verzekering die de letselschade vergoedt. U leest hier hoe u de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen voor letselschade. Dat doen wij natuurlijk voor voor als u ervoor kiest om uw zaak door ons te laten behandelen. 

Reactie achterlaten?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *